PROGRAM STYPENDIALNY „KLASA” FUNDACJI BNP PARIBAS

Ruszyła rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”. Fundacja BNP Paribas pomaga zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości wejść w przyszłość na własnych warunkach.

Od 14 lutego uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą zgłaszać się do tegorocznej – już osiemnastej – edycji programu „Klasa”. Fundacja BNP Paribas zapewni możliwość nauki w renomowanych liceach w kraju 50 zdolnym, młodym ludziom z mniejszych miejscowości i wsi. Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia 2020 roku.

Cała treść komunikatu (PDF)

 


 

„PRZYSIĘGALI NA ORŁA I NA KRZYŻ”

Dnia 5 marca 2020r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego uczniowie klas VIC, VIIIB, VIIIA pod opieką pana Marka Kozłowskiego oraz księdza Daniela Natorskiego przedstawili losy „Niezłomnych”. Szczególne poruszenie wywołały głosy najmłodszych uczennic naszej szkoły: Aleksandry Madej (0A), Heleny Bazyl (IB), Kingi Jakubczyk (IIB), które swoim śpiewem zachwyciły wszystkich zebranych. Dekoracje przygotowane przez panią Bożenę Kowalczyk-Pawlak oddały podniosły charakter uroczystości.

Czytaj więcej…

BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 05.02.2020r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych uczniów. Imprezę poprowadzili uczniowie klasy 3LO, którzy zadbali także o wyjątkowe stroje i muzykę utrzymaną w bajkowej atmosferze Licealiści wykazali się pełnym profesjonalizmem w przygotowaniu balu. Liczne konkursy, zabawy oraz wspólne tańce wzbudzały ciągłe zainteresowanie najmłodszych, którzy nawet przez chwile się nie nudzili. Na koniec bajkowe jury składające się z Batmana, Tygryska, Kubusia Puchatka oraz Kangurka wybrało Króla i Królową Balu, którymi zostali Julia Marchewka oraz Grzegorz Gabler z klasy 1a.

Czytaj więcej…

MATEMATYKA – WSTĘP DO KARIERY WYNALAZCY!

Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy!
– czyli jak czwartoklasiści wchodzą do świata matematyki i poznają sztuczną inteligencję.

Miło nam poinformować o nawiązaniu współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w ramach której nasi czwartoklasiści, wezmą udział w eksperymentalnym projekcie edukacyjnym „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” . Projekt polega na pracy uczniów z wykorzystaniem innowacyjnej platformy, wspomagającej rozwiązywanie zadań matematycznych w systemie, który za pomocą sztucznej inteligencji wspiera i kontroluje na bieżąco postępy uczniów, dostosowuje tempo, stopień trudności i zakres treści matematycznych – indywidualizuje rozwój każdego dziecka i pomaga rozwinąć zdolności matematyczne.

Czytaj więcej…

UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ – PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW – INFORMACJE O PROJEKCIE

  1. Drodzy Rodzice,

W marcu 2020 roku rozpoczną się w naszej placówce nieodpłatne dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Czytaj więcej…

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Data

Dzień tygodnia Godzina 9.00 Godzina 14.00
  część pisemna
04.05.2020 poniedziałek język polski – pp
sala 44
Język polski – pr
sala 37
05.05.2020 wtorek matematyka – pp
sala 44
————————–
06.05.2020 środa język angielski – pp
sala 23
język angielski – pr
sala 23
07.05.2020 czwartek matematyka – pr
sala 37
filozofia – pr
sala 37
08.05.2020 piątek biologia – pr
sala 37
wiedza o społeczeństwie – pr
sala 37
12.05.2020 wtorek ————————– Język niemiecki – pr
sala 37
  część ustna
13.05.2020 środa Język polski  sala 37 ———————
19.05.2020 wtorek Język angielski sala 37 ———————-

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Czytaj więcej…

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zadaniu tym aktywnie uczestniczą także strażacy z komend Państwowej Straży Pożarnej. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP PR, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych. (www.osprp.pl)

Wszystkich zainteresowanych uczniów konkursem proszę o kontakt z panią Alicją Purtak

Czytaj więcej…

KONKURS DLA PRZEDSZKOLA

KONKURS DLA PRZEDSZKOLA „Podaj rękę Światu – Działaj dla klimatu!”
Zapraszamy wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej, którego organizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

WYMAGANIA:
Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze o formacie nie mniejszym niż A2 (42cm/59,4cm) i nie większym niż A1 (84,1cm/59,4cm), praca 2D (płaska) wykonana dowolną techniką. Prace należy złożyć u wychowawcy danego oddziału przedszkolnego w terminie do 13 marca 2020r. Praca konkursowa ma być wykonana przez troje dzieci, w innym przypadku praca zostanie odrzucona przez Komisję Konkursową.

TEMATYKA KONKURSU: nawiązuje do problemów związanych ze zmianą klimatu, oraz globalnym ociepleniem co ma wpływ na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, promowaniem działań podejmowanych na rzecz ochrony klimatu oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenie powoduje globalne ocieplenie.

Czytaj więcej…