LO MAGNUSZEW

Lista osób zakwalifikowanych do pierwszej klasy czteroletniego
Liceum Ogólnokształcącego w Magnuszewie na rok szkolny 2020/2021

Kucharski Kacper
Witek Wiktoria
Janowska Zuzanna
Jakubowski Paweł
Koniarczyk Karolina
Świerczyński Wojciech
Staluszka Krystian
Janowska Natalia
Kucharska Zuzanna
Kowalczyk Michał

 

KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane będą
w piątek 31 lipca 2020 r. od godziny 15.30 do 17.00 w sekretariacie szkoły.

Zaświadczenia dla klasy VIII a wydawane będą od godz. 15.30 do 16.15
Zaświadczenia dla klasy VIII b wydawane będą od godz. 16.15 do 17.00

Osoby upoważnione do odbioru zaświadczeń zobowiązane są do:
• zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
• dezynfekcji rąk,
• założenia maseczki,
• posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 31 lipca 2020 r. od godziny 10.00.

Konkurs „Ja na igrzyskach olimpijskich” – WYNIKI

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ogłosiło wyniki konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych klas I-IV „Ja w przyszłości na igrzyskach olimpijskich – przedstaw siebie jako reprezentanta ulubionej dyscypliny sportu”.
Uczennica klasy IVa Zuzanna Staszewska otrzymała wyróżnienie za prace plastyczną zatytułowaną ,,Bieg do zwycięstwa”. Zuzi, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych oraz artystycznych.

Czytaj więcej…

SZKOLENIE E-LEARNINGOWE DLA DZIECI W WIEKU 6-14 LAT

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Rozdajemy nagrody!

Z myślą o Was Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla dzieci w wieku 6-14 lat „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Zapraszamy do ukończenia szkolenia dostępnego pod adresem: prewencja.krus.gov.pl

Certyfikat uzyskany po rozwiązaniu testu końcowego wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Spośród zgłoszeń wylosowanych zostanie 100 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci hulajnogi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.krus.gov.pl

 

Czytaj więcej…

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 od dnia 12.03.2020 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie nie prowadził żywienia w szkole w wyżej wymienionym okresie. Rodzice/pracownicy mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy, za niewykorzystane posiłki w stołówce oraz żywienie i opłatę stałą w przedszkolu, w miesiącu marcu 2020 r. Wniosek o przyznanie zwrotu należy wydrukować ze strony internetowej szkoły, wypełnić i podpisać. Informację o kwocie zwrotu będzie udzielała Intendent szkoły p. Ewelina Piwowarska w budynku ZSiPO w Magnuszewie w dniach 07.07.2020 do dnia 09.07.2020 r. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście przy portierni szkolnej w wyżej ustalonych dniach w godzinach od 9:00 do 14:00. Ogłoszenie dotyczy rodziców/pracowników, którzy uiścili płatność gotówką bądź przelewem z góry za cały miesiąc.

Wniosek o zwrot – żywienie uczniów (PDF)

Wniosek o zwrot – żywienie pracowników (PDF)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW – KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku
według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. – Formuła 2012

EPKwZ_Formula2012 Harmonogram (PDF)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku
według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. – Formuła 2017

EPKwZ_Formula2017 Harmonogram (PDF)

INFORMACJA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy ZSiPO w Magnuszewie informuje, że w bieżącym roku szkolnym zostało zaksięgowanych 67 wpłat na komitet rodzicielski, co oznacza, że wpłaciło mniej niż 1/4 rodziców. Ze środków Rady Rodziców zostały zakupione książki – nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Ponadto w trakcie roku szkolnego, Rada Rodziców pokrywała koszty związane z zakupem słowników na ślubowanie klas pierwszych, zabawą karnawałową dla dzieci, tłustym czwartkiem oraz innymi inicjatywami odbywającymi się na terenie szkoły.
Przypominamy, że nadal można dokonywać wpłat nr konta 56 8002 0004 0049 7028 2001 0001
Umowna kwota obowiązująca od wielu lat to 50 zł od rodziny (5 zł za miesiąc), ale wpłacać można dowolne kwoty.
Oczekujemy na Państwa wyrozumiałość i przychylność.
Wszystkim, którzy dokonali wpłat serdecznie dziękujemy w imieniu uczniów naszej szkoły, bo to do nich ostatecznie trafiają pieniądze.

Z poważaniem Przedstawiciele Rady Rodziców

Czytaj więcej…