PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie (klasa pierwsza po pierwszym semestrze), nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku.
  Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie można książek oddawać samowolnie komu innemu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 lub 3 tygodni.
 4. Uczeń, u którego w domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w oprawie.
 2. Nie wolno kreślić po książkach, robić notatek, zaginać kartek.
 3. Uczeń zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.
 4. Książka jest najlepszym przyjacielem ucznia, toteż należy ją szanować i obchodzić się z nią jak przyjacielem.