ŚWIĘTO SZKOŁY – 30 lat

„Już to tak jest mój synu, że my nie dla siebie, ale dla Rzeczypospolitej się rodzimy”

Jubileuszowi 30-lecia powstania budynku szkoły przyświecały właśnie te słowa, wypowiedziane przez Hetmana Jana Zamoyskiego, Patrona ZSiPO w Magnuszewie.

Uroczystość odbyła się 26.03.2024r. Gościem honorowym był Burmistrz Miasta i Gminy Magnuszew Pan Marek Drapała, inspektor ds. oświaty Pani Marzena Kowalska, Pani Sylwia Kocyk – przewodnicząca Rady Rodziców oraz wieloletnia dyrektor naszej szkoły i autorka jej hymnu – Pani Helena Umańska. Nie mogło zabraknąć również Patrona placówki – Hetmana Jana Zamoyskiego, w którego wcielił się uczeń klasy VIIIB – Oliwier Cwyl, oficjalnie powitany przez Urszulkę Kochanowską – w tej roli wystąpiła uczennica klasy VIIA – Dominika Gwardys.

W tym dniu uczniowie odświętnie odziani zgromadzili się w sali gimnastycznej, z niecierpliwością oczekując rozpoczęcia akademii. Pani Dyrektor Agnieszka Kozłowska powitała przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu jej hymnu, zaprosiła zgromadzonych do wspólnego obejrzenia montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez klasy VIIA i VIIIB pod kierunkiem p. Agnieszki Drągowskiej i p. Renaty Maciejowskiej – Zych.

W uroczysty nastrój wprowadził zebranych utwór „Gaudeamus igitur”, który w wykonaniu dziewczęcego chóru brzmiał niezwykle dostojnie. Z każdym następnym wystąpieniem młodych artystów rysowała się historia niebanalnego życia naszego Patrona – Jana Zamoyskiego, który jako znakomity wódz i polityk, zdobył pozycję kanclerza i hetmana, ale nigdy nie przekraczał swoich wpływów, bo jedynym celem Jego działalności było zawsze dobro Ojczyzny. Jan Zamoyski posiadał wszystkie cechy Polaka z jego wadami, ale też bezsprzecznie był wielką indywidualnością, zdarzającą się raz na stulecia. Za powód sławy starczyłyby tylko same zasługi Zamoyskiego na polu oświaty i kultury. Jego działalność kulturalna jest najchlubniejszą i wyjątkową kartą w dziejach Polski.

Po występach młodzieży, gość honorowy – Jan Zamoyski, stwierdził: „Przeszłość zbudowała teraźniejszość, a teraźniejszość buduje przyszłość. Pamiętajcie, szanując przeszłość, budujemy przyszłość”. Następnie polecił błaznom rozdanie zebranym słodkości.

Pani Dyrektor Agnieszka Kozłowska podziękowała uczniom za występ, a ich opiekunom za przygotowanie młodzieży. Odbyło się także rozstrzygnięcie konkursów profilaktycznych i wręczenie nagród zwycięzcom. Na zakończenie wystąpił Pan Burmistrz – Marek Drapała, który zapowiedział dalszy rozwój szkoły w Magnuszewie, tym razem zaplanowana jest jej termomodernizacja.
Z okazji jubileuszu społeczność szkolna otrzymała także bon podarunkowy w wysokości 9 tys. zł na zakup tablicy do wyświetlania wyników rozgrywek sportowych. Bon ten, na ręce Pani Dyrektor Agnieszki Kozłowskiej, wręczył Pan Marek Drapała oraz Pani Marzena Kowalska. Rada Rodziców sfinansowała montaż tablicy. Prezent spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez młodzież.

Dzień ten w swej wyjątkowości stał się okazją do przywołania wielu pięknych kart, które tworzą historię i teraźniejszość naszej szkoły. Jedną z nich bez wątpienia stanowi osoba hetmana Jana Zamoyskiego. Nie bez przyczyny wszakże właśnie tego wielkiego Polaka, twórcę Akademii Zamoyskiej, wybraliśmy na Patrona naszej szkoły.

Organizatorzy