DYREKTOR ZSiPO
Agnieszka Kozłowska

Wicedyrektorzy
Agnieszka Kuczyńska
Ewa Stopka