DYREKTOR ZSiPO
Agnieszka Kozłowska

Wicedyrektor
Agnieszka Kuczyńska