Szkoła, szkoła jak wzniośle słowo to brzmi
Ileż nadziei i wiary
W pomyślność życiowych dni.

Wzgórze lesiste szum wiatru żywiczna woń
Wszystko to drogie i bliskie
W serdeczny splata nas krąg.

Idziemy naprzód burzliwą młodzieńczą dal
By szerzyć prawdę o życiu
By szczepić młodości żar.

Prowadź hetmanie, pochodnio młodzieńczych lat
Rozjaśniaj ludziom ciemności
Mądrością wspieraj nasz świat.

Hetmanie Janie patronie młodzieńczych dróg
Taką respublica będzie
Jaki kształt nada jej Bóg

Słowa: Helena Umańska

Muzyka – na motywach pieśni harcerskiej „Idziemy w jasną”