MINECRAFT EDUCATION DLA KAŻDEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W wyniku współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Microsoft w ramach programu Laboratoria Przyszłości, udostępniono dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (od klasy 4) grę Minecraft Education.

Buduj z Minecraft Education, czyli Szkoła ucząca z Microsoft Education, to inicjatywa, dzięki której uzyskujecie bezpłatny dostęp do gotowych lekcji. Propozycje zajęć dla wszystkich klas zostały przygotowane przez nauczycieli z całego świata. Istnieje jednak także możliwość stworzenia i zgłoszenia własnych lekcji. Dodatkowo dzięki opracowanym przez Microsoft Polska autorskim mapom do Minecraft Education, uwzględniającym dostosowaną do potrzeb polskich nauczycieli obudową metodyczną, polscy uczniowie mają szansę na naukę w uwielbianym przez nich sześciennym świecie.

Dostęp do bezpłatnej wersji Minecraft Education (licencja trial – ograniczona czasowo, dająca dostęp do pełnej funkcjonalności) będzie aktywny do końca roku szkolnego 2023/2024 roku.

Z dostępu do gry może skorzystać nauczyciel i uczeń (od 4 klasy szkoły podstawowej) polskiego systemu oświaty. Aby go uzyskać pobieramy aplikację Minecraft Education ze strony https://education.minecraft.net/en-us/get-started/download.

Do aplikacji logujemy się korzystając z danych (loginów i haseł) otrzymanych od nauczyciela informatyki. W tym calu proszę o kontakt wszystkich zainteresowanych (email: tomasz.giza@zsipo.magnuszew.edu.pl)

Tomasz Giza

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego oraz świadomego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Jego zadaniem jest również zapoznanie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego korzystania z sieci.

Źródło: https://www.gov.pl/web/krrit/8-lutego—dzien-bezpiecznego-internetu-2022


Owce w sieci – materiały edukacyjne – Bezpieczny Internet

Bez kożuszka

Białe owce

Czytaj więcej…

KONKURS PLASTYCZNY – „MAGUŚ”

KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM:
PROJEKT MASKOTKI DO ŻŁOBKA „MAGUŚ”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na projekt maskotki do Żłobka „Maguś”,
który zostanie otwarty w 2021 roku przy ZSiPO w Magnuszewie.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie we współpracy
z Wójtem Gminy Magnuszew P. Markiem Drapałą,  który jest również fundatorem nagród.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich oddziałów ZSiPO w Magnuszewie.
Prace należy składać w Sekretariacie ZSiPO w Magnuszewie do 18.12.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 15.01.2021 r.

Czytaj więcej…

ZDALNE NAUCZANIE

Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie

  1. Na początku roku szkolnego, przeprowadzono badanie dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu.
  2. Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej to w szczególności:

Czytaj więcej…

MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021 skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest on do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych projektu i ma się realizować w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju stypendystów i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.

Czytaj więcej…