PRACOWNIE KOMPUTEROWE

W naszej szkole znajdują dwie pracownie komputerowe wyposażone w 14 i 19 stanowisk multimedialnych z nowoczesnym oprogramowaniem i stałym dostępem do Internetu. Uczniowie mają możliwość wykorzystania Internetu, programów multimedialnych i dydaktycznych do nauki innych przedmiotów np.: chemii, biologii, języków itp.

PRACOWNIE MATEMATYCZNE

Pracownie wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne np.: przezroczyste modele brył, nowoczesny kalkulator graficzny, magnetyczne przyrządy geometryczne itp. Pracę dydaktyczną wspomagają również wykonywane przez młodzież pomoce. Klasopracownie wyposażone są w bogatą literaturę fachową.

PRACOWNIA GEOGRAFICZNA

Pracownia wyposażona jest w podstawowe środki dydaktyczne wspomagające proces nauczania. Zawiera bogaty zestaw map fizycznych i tematycznych w tym między innymi „Procesy integracji europejskiej” Na lekcjach wykorzystywane są globusy: fizyczne, nieba indukcyjne, tablice statystyczne, okazy skał i skamieniałości przewodnich. Ciekawym uzupełnieniem jest zestaw przeźroczy, slajdów oraz filmy.

PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA

W pracowni znajduje się stół demonstracyjny, na którym wykonywane są eksperymenty. W regałach wyeksponowane są niektóre pomoce (modele urządzeń, szkło laboratoryjne). Pracę dydaktyczną wspomagają również wykonywane przez młodzież tablice pomocnicze – układ okresowy pierwiastków, tablica rozpuszczalności, modele cząsteczek różnych substancji.

PRACOWNIE POLONISTYCZNE

Nauka języka ojczystego, rozważania nad literaturą polską i powszechną odbywają się w naszej szkole w odpowiednio wyposażonych w pomoce dydaktyczne, księgozbiór podręczny, sprzęt audio-video, płyty CD klasopracowniach polonistycznych.

IZBA TRADYCJI

W naszej szkole znajduje się izba tradycji. Podzielona ona jest na trzy części: centralną (historia szkoły i Magnuszewa), zachodnią (gospodarstwo domowe i przedmioty codziennego użytku), wschodnią (militaria z okresu wojen). Wszystkie eksponaty zostały zgromadzone przez uczniów naszej szkoły.

      

ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych ma atrakcyjne położenie przy niewielkim kompleksie leśnym, co stwarza swoisty mikroklimat. Znajduje się tu zespół obiektów sportowych, z których uczniowie naszych szkół mogą korzystać indywidualnie lub w formach zorganizowanych tj. SKS, UKS.

W skład kompleksu sportowego wchodzą:

Sala gimnastyczna

    

Zespól boisk o sztucznej nawierzchni
(koszykówka, siatkówka, tenis ziemny)

  Boisko trawiaste do piłki nożnej

Bieżnia, skocznia w dal