Skład Rady Rodziców
przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie

w roku szkolnym 2023/2024