Skład Rady Rodziców
przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie

w roku szkolnym 2019/2020

Karolina Bazyl – przewodnicząca
Anna Dróżdż – zastępca przewodniczącej
Katarzyna Domeradzka – sekretarz
Agnieszka Wachnik – skarbnik

Członkowie:
Paulina Kalbarczyk
Agnieszka Kowalska
Wioleta Częścik
Krystyna Domaszczyńska
Marta Kurzepa
Joanna Pyrka
Agata Wachnik
Agnieszka Jaworska
Monika Jankowska
Izabela Kucharska
Marcin Buczek
Ewelina Miśkiewicz
Dorota Rudecka
Jacek Madajczyk
Hanna Szczudlińska
Marta Frączek
Agnieszka Góraj
Barbara Rosińska
Marzena Jędra
Katarzyna Staluszka
Izabela Jarczyk