KONSTYTUCJA 3 MAJA

W tym roku mija 230 rocznica uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy Rządowej. 3 maj 1791 roku zapamiętamy zapewnie szczególnie, poprzez wyjątkowość sytuacji, w której przyszło nam świętować. Niestety, w tym roku nie spotkamy się na uroczystej akademii, na której uczniowie naszej szkoły zaprezentowaliby swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Ze względu na nasze bezpieczeństwo musimy pozostać w swoich domach, ale w tym dniu, BĄDŹMY RAZEM.
Święto Konstytucji 3 Maja upamiętnia uchwalenie pierwszej, polskiej ustawy zasadniczej regulującej ustrój Rzeczypospolitej. Z jej powołaniem wiązały się nadzieje na umocnienie Polski na arenie międzynarodowej. Ustawa dawała także szansę na przeprowadzenie koniecznych reform ustrojowych. Konstytucja miała również gwarantować niezależność polityczną od zagrażających Polsce sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii.

Czytaj więcej…

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022 – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Szanowni Państwo,
Na podstawie złożonych deklaracji, wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowało 63 dzieci.
Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Na 37 wolnych miejsc zakwalifikowanych zostało: 28 dzieci, niezakwalifikowanych: 2 dzieci.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
Lista (PDF – 83 kB)

Informujemy, że do dnia 20.04.2021r. należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia rodziców zakwalifikowanego kandydata. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Potwierdzenie woli (PDF – 87 kB)

ŚWIĘTO SZKOŁY

Od wielu lat Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie obchodzi swoje święto w pobliżu dnia 19 marca, ponieważ jest to data urodzin naszego dostojnego patrona Hetmana Jana Zamoyskiego. W tym roku to już 202 jubileusz. Niestety Święto Szkoły nie mogło być celebrowane jak dotychczas. Jest to bardzo ważna tradycja naszej szkoły, więc uważamy, że należy ją pielęgnować także w okresie pracy zdalnej, pomimo pandemii Covid-19. Dlatego też dla upamiętnienia tego wyjątkowego dnia pragniemy przypomnieć sylwetkę naszego patrona.

Czytaj więcej…

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie organizacji pracy ZSiPO w Magnuszewie od 22 marca 2021 r.

Od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej będą uczyli się zdalnie. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Czytaj więcej…

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Harmonogram testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty)

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obcy nowożytny

Uczniowie kas ósmych dojeżdżający autobusem szkolnym przyjeżdżają zgodnie z harmonogramem dowozów. Do sali egzaminacyjnej udają się 15 minut przed rozpoczęciem testu, o godzinie 8.45.
Uczniowie, nie objęci dowożeniem i przyjeżdzający własnym środkiem transportu będą wpuszczani do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem testu. Do sali egzaminacyjnej udają się 5 minut przed rozpoczęciem testu, o godzinie 8.55.
Uczniowie klasy VIII a rzeczy osobiste mogą pozostawić w sali nr 2.
Uczniowie klasy VIII b rzeczy osobiste mogą pozostawić w sali nr 1.
Uczniów piszących test diagnostyczny obowiązuje zmienne obuwie.

Czytaj więcej…