Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – na lata 2021-2025

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Magnuszewie otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Czytaj więcej…

NIEBIESKIE IGRZYSKA

Reprezentanci uczniów klas drugich i trzecich naszej szkoły 11 kwietnia 2024 roku wzięli udział w sportowym wydarzeniu pod nazwą Gminne Niebieskie Igrzyska zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie. Udział w nim wzięli uczniowie z klas 1-3 ze wszystkich szkół z terenu gminy Magnuszew oraz uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kozienicach.

Czytaj więcej…

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W MAGNUSZEWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W MAGNUSZEWIE
(3-5 LAT):

Lista (PDF 234 kB)

Informujemy, że na podstawie złożonych dokumentów na rok szkolny 2024/2025 przyjętych zostało 32 dzieci, nieprzyjętych 4 dzieci (lista rezerwowa), pozostali zakwalifikowani kandydaci nie złożyli „Potwierdzenia woli przyjęcia”.
Pozostałe 68 dzieci kontynuuje wychowanie przedszkolne na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców.
Po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego informujemy, że Przedszkole nie posiada już wolnych miejsc na rok szkolny 2024/2025.
Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  • terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ROCZNEGO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Informujemy, że na podstawie złożonych dokumentów na rok szkolny 2024/2025 wszyscy kandydaci zostali przyjęci do Rocznego Oddziału Przygotowania Przedszkolnego (zerówka).

Lista zerówki (PDF 202 kB)

ZAJĘCIA Z PPP W KOZIENICACH

3 kwietnia 2024r. przedszkolaki z grup Motylków i Biedronek wzięły udział w zajęciach “Zabawa emocjami”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią Aleksandrę Strąg, pedagog
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. Zajęcia odbyły się w ramach realizowania w naszym przedszkolu Innowacji Pedagogicznej pt. “W krainie emocji”. Podczas lekcji dzieci nauczyły się jak poprawnie rozpoznawać i nazywać emocje oraz jak je wyrażać i regulować. Przedszkolaki brały udział w grach i zabawach ruchowych, które pomagały wyrazić różne uczucia, takie jak radość, smutek, gniew czy strach. Stworzyły również prace plastyczne, aby wyrazić swoje własne emocje. Całe zajęcia oparte były na współpracy, empatii oraz budowaniu zdolności do rozumienia i wyrażania emocji.

Czytaj więcej…

ŚWIĘTO SZKOŁY – 30 lat

„Już to tak jest mój synu, że my nie dla siebie, ale dla Rzeczypospolitej się rodzimy”

Jubileuszowi 30-lecia powstania budynku szkoły przyświecały właśnie te słowa, wypowiedziane przez Hetmana Jana Zamoyskiego, Patrona ZSiPO w Magnuszewie.

Uroczystość odbyła się 26.03.2024r. Gościem honorowym był Burmistrz Miasta i Gminy Magnuszew Pan Marek Drapała, inspektor ds. oświaty Pani Marzena Kowalska, Pani Sylwia Kocyk – przewodnicząca Rady Rodziców oraz wieloletnia dyrektor naszej szkoły i autorka jej hymnu – Pani Helena Umańska. Nie mogło zabraknąć również Patrona placówki – Hetmana Jana Zamoyskiego, w którego wcielił się uczeń klasy VIIIB – Oliwier Cwyl, oficjalnie powitany przez Urszulkę Kochanowską – w tej roli wystąpiła uczennica klasy VIIA – Dominika Gwardys.

Czytaj więcej…