Numer konta Rady Rodziców ZSiPO: 
56 8002 0004 0049 7028 2001 0001