Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie jest placówką, której historia sięga czasów sprzed II wojny światowej. Wówczas to powstała szkoła podstawowa, która mieściła się w drewnianym budynku obok wikariatu zwanym „oberżą”. Po zakończeniu wojny dzieci z Magnuszewa i okolicznych wiosek nadal uczyły się w starym, drewnianym budynku. Warunki pracy i nauki były bardzo trudne, toteż, kiedy w roku 1994 szkołę przeniesiono do nowo wybudowanego budynku, zapanowała ogólna radość.

W dniu dzisiejszym zajęcia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie odbywają się na kilku poziomach edukacyjnych:

  • przedszkolu,
  • szkole podstawowej,
  • gimnazjum,
  • liceum;

Ogółem w szkole uczy się obecnie ponad 500 uczniów, którzy korzystają z 30 odpowiednio przygotowanych sal lekcyjnych i klasopracowni – do dyspozycji uczniów są:

 • sala gimnastyczna,
 • stołówka szkolna,
 • biblioteki (ze stanowiskami komputerowymi),
 • świetlica,
 • pracownia multimedialna,
 • dwie pracownie informatyczne;

Ponadto szkoła dysponuje doskonale przygotowaną bazą sportową – boiskiem, kortami tenisowymi i nowoczesnym placem zabaw dla najmłodszych.

Nauka w szkole odbywa się pod nadzorem dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej, a pieczę nad odpowiednim funkcjonowaniem placówki sprawują:
dyrektor szkoły – Agnieszka Kozłowska;
zastępcy – Agnieszka Kuczyńska, Ewa Stopka.