SAMORZĄD UCZNIOWSKI w ZSiPO w MAGNUSZEWIE w ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Opiekun: …