HARMONOGRAM DOWOŻENIA – ZMIANA

Informuję, iż od 1 marca 2021 r. do ZSiPO dzieci dowozić i odwozić będzie 1 autobus PKS Kielce oraz 2 autobusy gminne.
Trasa Wilczkowice-Kępa Skórecka-Latków-Grzybów-Kurki realizowana będzie przez Jerzego i Wojciecha Wachników.

W związku z tym zmieniają się godziny dowozów na w/w trasie. I tak:

Kierowca Jerzy Wachnik:

Żelazna Stara- 7.05
Żelazna Nowa- 7.06
Kępa Skórecka- 7.14
Wilczkowice Dolne- 7.20
Grzybów-7.25
Szkoła Magnuszew- 7.35

Kierowca Wojciech Wachnik:

Wólka Tarnowska- 7.38
Przewóz Stary- 7.40
Przewóz Tarnowski-7.42
Latków- 7.44
Kurki- 7.46
Szkoła Magnuszew- 7.55