REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W MAGNUSZEWIE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

L.p Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 marca do 30 marca 2021 roku od 25 kwietnia do 30 kwietnia 2021 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dołączonych do nich dokumentów. do 10 kwietnia 2021 roku do 08 maja 2021 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 13 kwietnia 2021 roku do 12 maja 2021 roku
4. W przypadku rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, potwierdzenie przez rodzica Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 20 kwietnia 2021 roku do 16 maja 2021 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 25 kwietnia 2021 roku do 23 maja 2021 roku

Karta Zgłoszenia Dziecka – Publiczne Przedszkole Samorządowe (PDF)

Deklaracja o Kontynuowaniu Wychowania Przedszkolnego (PDF)