DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

Co to jest Zespół Downa?
Zespół Downa nie jest chorobą!

Zespół Downa to zespół cech, które są wynikiem obecności dodatkowego chromosomu 21 w komórkach ciała. W każdej komórce ciała powinno znajdować się 46 chromosomów, w przypadku zespołu Downa zamiast pary (dwóch) chromosomów 21. występują trzy. Ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa wzrasta wraz z wiekiem matki.

Dzieci z zespołem Downa mają charakterystyczne cechy wyglądu, obniżony iloraz inteligencji oraz inne nieprawidłowości dotyczące różnych układów i narządów, które u poszczególnych osób mogą być różne.

Zespół Downa jest zaburzeniem genetycznym i nie ma możliwości wyleczenia go. Osoby z zespołem Downa wymagają rehabilitacji oraz leczenia i monitorowania powikłań.
Kolorowe skarpetki założone nie do pary, to symbol Dnia Osób z zespołem Downa, jako symbol niedopasowanych chromosomów.

Najmłodsi kolorowali skarpetki, które następnie zawisły w salach lekcyjnych i na korytarzach. Wszyscy oczywiście przyszli w skarpetkach nie do pary.

Małgorzata Szczygieł
Marzena Tłuścik
Beata Marczak