Akademia z okazji Święta Niepodległości w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w ZSiPO w Magnuszewie

Kolejnym, ale z pewnością nie ostatnim wydarzeniem, które odbywa się
w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości z Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie było przedstawienie: „Pisk Białego Orła”, wystawione w szkole, w przededniu odzyskania niepodległości.

Ten poruszający spektakl w wykonaniu uczniów ZSiPO w Magnuszewie, powstał na podstawie scenariusza Adama Szafrańca. Reżyserią i przygotowaniem aktorów zajęli się nauczyciele: pan Marek Kozłowski i ks. Daniel Natorski.

Fabuła spektaklu osnuta została wokół historii wielopokoleniowej wiejskiej rodziny, której członkowie otrzymali solidne tradycyjne wychowanie, ze szczególnym naciskiem na wartości patriotyczne. Rodzina ta, w czasie I Wojny Światowej przeżywa okropną traumę – na front wyruszają ojciec i jeden z synów. Główni bohaterowie postanawiają pomóc pewnemu poecie, którego ukrywają w swoim domu. Poeta – człowiek oczytany i niezwykle mądry, częstymi odwołaniami do literatury oraz poezji okresu zaborów, jeszcze mocniej umacniał w nich wolę walki i ofiarności za wolność najukochańszej Ojczyzny. Motywem przewodnim przedstawienia był biały orzeł, którego pisk, nie pozwalał tracić nadziei na wolność.

Dla szerszej publiczności spektakl został wystawiony w naszym parafialnym kościele, podczas uroczystej Mszy świętej za Ojczyznę 11 listopada, celebrowanej przez ks. Kan. Szczepana Iskrę – proboszcza naszej parafii. Krótką historię Drogi do Niepodległości przypomniał nam pan Marek Drapała – Wójt Gminy Magnuszew. Po uroczystej Mszy świętej, braliśmy udział w uroczystej procesji na cmentarz parafialny, gdzie odbyła się modlitwa za poległych. Wraz z delegacjami z innych szkół, Pocztami Sztandarowymi oddaliśmy hołd poległym, składaliśmy wiązanki i paliliśmy znicze.

To niecodzienne wydarzenie: Msza św., nasze przedstawienie, przemarsz i modlitwa na cmentarzu, było najpiękniejszą lekcją historii, ukazującą walkę Polaków o niepodległość i odzyskanie po 123 latach niewoli upragnionej wolności, a także hołdem złożonym wszystkim tym, którzy oddali życie za wolną Polskę.

Przedstawienie „Pisk Białego Orła” w wykonaniu naszych uczniów przyjęte zostało entuzjastycznie przez wszystkich, którzy zasiedli na widowni. Byli wśród nich dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie, parafianie. Pomimo różnic wiekowych oceny były identyczne – świetne, wzruszające i uczące patriotyzmu widowisko. Z pewnością wkrótce będzie powtórzone. Dokładna data podana zostanie wkrótce.

Jeszcze raz wszystkim: Władzom Gminy Magnuszew, Dyrekcjom Szkół, Pocztom Sztandarowym, uczniom, rodzicom, parafianom, dziękujemy za zaangażowanie i udział w uroczystości.

Ks. Daniel Natorski