WAŻNA INFORMACJA

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej będą dowożeni zgodnie z harmonogramem obowiązującym przed zawieszeniem zajęć.
Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, które zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA (PDF)