NOWY HARMONOGRAM DOWOŻENIA

Harmonogram dowożenia od 9 listopada 2020r. dla zerówek i 5-latków 

I trasa
kierowca Jerzy Wachnik

Żelazna Stara- 7.05
Żelazna Nowa- 7.06
Kępa Skórecka- 7.10
Wilczkowice Dolne – 7.20
Grzybów Stary- 7.25
Szkoła Magnuszew- 7.35

 

II trasa
kierowca Wojciech Wachnik

Osiemborów – 7.00
Tyborów – 7.07
Szkoła Magnuszew- 7.20
Wólka Tarnowska- 7.30
Przewóz Tarnowski- 7.32
Latków- 7.35
Trzebień- 7.40
Bożówka- 7.45
Szkoła Magnuszew- 7.55