KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane będą
w piątek 31 lipca 2020 r. od godziny 15.30 do 17.00 w sekretariacie szkoły.

Zaświadczenia dla klasy VIII a wydawane będą od godz. 15.30 do 16.15
Zaświadczenia dla klasy VIII b wydawane będą od godz. 16.15 do 17.00

Osoby upoważnione do odbioru zaświadczeń zobowiązane są do:
• zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
• dezynfekcji rąk,
• założenia maseczki,
• posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 31 lipca 2020 r. od godziny 10.00.