HARMONOGRAM EGZAMINÓW – KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku
według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. – Formuła 2012

EPKwZ_Formula2012 Harmonogram (PDF)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku
według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. – Formuła 2017

EPKwZ_Formula2017 Harmonogram (PDF)