KONSULTACJE

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!

Informuję, że od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. w szkole zapewnia się konsultacje dla uczniów klas VIII i III LO z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych.
Natomiast od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 r. zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wszystkim uczniom.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zachowanie zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
Terminy konsultacji proszę wcześniej uzgadniać z nauczycielami bądź telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 48 621 70 34.

Agnieszka Kozłowska

Procedury, zgody i oświadczenia rodziców dotyczące konsultacji w szkole:

Załącznik nr 1 – Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w ZSiPO w Magnuszewie
Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodziców
Załącznik nr 3 – Deklaracja rodzica