MATEMATYKA – WSTĘP DO KARIERY WYNALAZCY!

Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy!
– czyli jak czwartoklasiści wchodzą do świata matematyki i poznają sztuczną inteligencję.

Miło nam poinformować o nawiązaniu współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w ramach której nasi czwartoklasiści, wezmą udział w eksperymentalnym projekcie edukacyjnym „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” . Projekt polega na pracy uczniów z wykorzystaniem innowacyjnej platformy, wspomagającej rozwiązywanie zadań matematycznych w systemie, który za pomocą sztucznej inteligencji wspiera i kontroluje na bieżąco postępy uczniów, dostosowuje tempo, stopień trudności i zakres treści matematycznych – indywidualizuje rozwój każdego dziecka i pomaga rozwinąć zdolności matematyczne.

Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych system optymalnie wykorzystuje czas ucznia poświecony na naukę. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań , aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. W szkole nad rozwojem i indywidualizacją uczniów czuwa nauczyciel, a dzięki pracy na platformie dziecko uzyskuje wsparcie także przy wykonywaniu zadań domowych. Dla wszystkich uczniów to wielka szansa aby odczarować matematykę i pokonać własne trudności, dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach technicznych – to okazja nie tylko na podniesienie kompetencji matematycznych i udział w prekursorskim projekcie – Politechnika Warszawska ma bowiem ambitne plany objęcia opieką uczniów szczególnie zdolnych przez kolejne lata, nawet do matury . Drugim etapem projektu są zajęcia warsztatowe organizowane przez Politechnikę Warszawską, na które zostaną zaproszeni najbardziej pracowici i zaangażowani uczniowie. Do udziału w projekcie wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Pytania odnośnie projektu proszę zgłaszać do nauczycieli matematyki uczących w klasach czwartych .

Zapraszamy.
Agnieszka Drągowska i Hanna Witek.