SPOTKANIE Z POLICJĄ

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, jak co roku w naszej szkole 17 września 2019r. miało miejsce spotkanie z funkcjonariuszem policji pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Kozienicach, panem aspirantem Mariuszem Warmiakiem.
Celem tego spotkania było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.Prowadzący spotkanie zwracał uwagę na to, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły, oraz poza miejscem zamieszkania. Przypominał jak poruszać się po ulicy, chodniku, podczas jazdy na rowerze, oraz o bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Prelegent zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Funkcjonariusz dokonał symulacji niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci i w sposób praktyczny pokazał, jak należy zachować się, gdy zaatakuje nas agresywny pies i jaką postawę należy wtedy przyjąć.
Oczywiście nie odbyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta. Spotkanie było interesujące i pouczające. Na zakończenie uczniowie podziękowali prowadzącemu za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.

Jadwiga Witkowska