HARMONOGRAM DOWOŻENIA – ZMIANA

Informuję, iż od 26 kwietnia 2021 r. do ZSiPO dzieci dowożone będą zgodnie
z harmonogramem:

TRASA I

Kępa Skórecka- 7.00
Przewóz Tarnowski- 7.10
Latków- 7.15
Kurki-7.20
Szkoła w Magnuszewie- 7.28

TRASA II

Żelazna Stara- 7.17
Żelazna Nowa- 7.19
Wilczkowice Dolne- 7.21
Grzybów Nowy- 7.27
Szkoła w Magnuszewie- 7.32

TRASA III

Osiemborów- 7.00
Aleksandrów-7.05
Tyborów- 7.15
Szkoła w Magnuszewie- 7.21

TRASA IV

Grzybów Stary- 7.25
Wólka Tarnowska- 7.26
Szkoła w Magnuszewie- 7.30

TRASA V

Kolonia Magnuszew- 7.35
Trzebień- 7.40
Wilczowola- 7.45
Ostrów- 7.54
Szkoła w Magnuszewie- 8.00

TRASA VI

Przydworzyce Kolonia- 7.58
Szkoła Podstawowa w Magnuszewie – 8.05