KOMUNIKAT DYREKTORA CKE

SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ
ZMIANA KOMUNIKATU CKE
O HARMONOGRAMIE EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI!!!

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE