Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – na lata 2021-2025

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Magnuszewie otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe pozyskane dla szkoły pozwoli wzbogacić i uatrakcyjnić księgozbiór naszej biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze, beletrystykę i literaturę piękną dla dzieci z dysfunkcjami oraz brakujące lektury. Część otrzymanych funduszy zostanie przeznaczona na wyposażenie kącika dla najmłodszych czytelników, na regały z metalowymi stelażami oraz na regał wystawowy.

Całkowity koszt realizacji zadania dla szkoły to 15 000 zł, w tym:

  • kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa to 12 000 zł,
  • wkład własny organu prowadzącego to 3000 zł.