BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 05.02.2020r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych uczniów. Imprezę poprowadzili uczniowie klasy 3LO, którzy zadbali także o wyjątkowe stroje i muzykę utrzymaną w bajkowej atmosferze Licealiści wykazali się pełnym profesjonalizmem w przygotowaniu balu. Liczne konkursy, zabawy oraz wspólne tańce wzbudzały ciągłe zainteresowanie najmłodszych, którzy nawet przez chwile się nie nudzili. Na koniec bajkowe jury składające się z Batmana, Tygryska, Kubusia Puchatka oraz Kangurka wybrało Króla i Królową Balu, którymi zostali Julia Marchewka oraz Grzegorz Gabler z klasy 1a.

Czytaj więcej…

MATEMATYKA – WSTĘP DO KARIERY WYNALAZCY!

Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy!
– czyli jak czwartoklasiści wchodzą do świata matematyki i poznają sztuczną inteligencję.

Miło nam poinformować o nawiązaniu współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w ramach której nasi czwartoklasiści, wezmą udział w eksperymentalnym projekcie edukacyjnym „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” . Projekt polega na pracy uczniów z wykorzystaniem innowacyjnej platformy, wspomagającej rozwiązywanie zadań matematycznych w systemie, który za pomocą sztucznej inteligencji wspiera i kontroluje na bieżąco postępy uczniów, dostosowuje tempo, stopień trudności i zakres treści matematycznych – indywidualizuje rozwój każdego dziecka i pomaga rozwinąć zdolności matematyczne.

Czytaj więcej…

UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ – PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW – INFORMACJE O PROJEKCIE

  1. Drodzy Rodzice,

W marcu 2020 roku rozpoczną się w naszej placówce nieodpłatne dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Czytaj więcej…

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Data

Dzień tygodnia Godzina 9.00 Godzina 14.00
  część pisemna
04.05.2020 poniedziałek język polski – pp
sala 44
Język polski – pr
sala 37
05.05.2020 wtorek matematyka – pp
sala 44
————————–
06.05.2020 środa język angielski – pp
sala 23
język angielski – pr
sala 23
07.05.2020 czwartek matematyka – pr
sala 37
filozofia – pr
sala 37
08.05.2020 piątek biologia – pr
sala 37
wiedza o społeczeństwie – pr
sala 37
12.05.2020 wtorek ————————– Język niemiecki – pr
sala 37
  część ustna
13.05.2020 środa Język polski  sala 37 ———————
19.05.2020 wtorek Język angielski sala 37 ———————-

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Czytaj więcej…

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zadaniu tym aktywnie uczestniczą także strażacy z komend Państwowej Straży Pożarnej. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP PR, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych. (www.osprp.pl)

Wszystkich zainteresowanych uczniów konkursem proszę o kontakt z panią Alicją Purtak

Czytaj więcej…

KONKURS DLA PRZEDSZKOLA

KONKURS DLA PRZEDSZKOLA „Podaj rękę Światu – Działaj dla klimatu!”
Zapraszamy wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej, którego organizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

WYMAGANIA:
Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze o formacie nie mniejszym niż A2 (42cm/59,4cm) i nie większym niż A1 (84,1cm/59,4cm), praca 2D (płaska) wykonana dowolną techniką. Prace należy złożyć u wychowawcy danego oddziału przedszkolnego w terminie do 13 marca 2020r. Praca konkursowa ma być wykonana przez troje dzieci, w innym przypadku praca zostanie odrzucona przez Komisję Konkursową.

TEMATYKA KONKURSU: nawiązuje do problemów związanych ze zmianą klimatu, oraz globalnym ociepleniem co ma wpływ na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, promowaniem działań podejmowanych na rzecz ochrony klimatu oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenie powoduje globalne ocieplenie.

Czytaj więcej…