PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

– Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji – podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Czytaj więcej (link) 

 

UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ – PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW – INFORMACJE O PROJEKCIE

  1. Drodzy Rodzice,

W marcu 2020 roku rozpoczną się w naszej placówce nieodpłatne dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Czytaj więcej…

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zadaniu tym aktywnie uczestniczą także strażacy z komend Państwowej Straży Pożarnej. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP PR, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych. (www.osprp.pl)

Wszystkich zainteresowanych uczniów konkursem proszę o kontakt z panią Alicją Purtak

Czytaj więcej…

KONKURS DLA PRZEDSZKOLA

KONKURS DLA PRZEDSZKOLA „Podaj rękę Światu – Działaj dla klimatu!”
Zapraszamy wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej, którego organizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

WYMAGANIA:
Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze o formacie nie mniejszym niż A2 (42cm/59,4cm) i nie większym niż A1 (84,1cm/59,4cm), praca 2D (płaska) wykonana dowolną techniką. Prace należy złożyć u wychowawcy danego oddziału przedszkolnego w terminie do 13 marca 2020r. Praca konkursowa ma być wykonana przez troje dzieci, w innym przypadku praca zostanie odrzucona przez Komisję Konkursową.

TEMATYKA KONKURSU: nawiązuje do problemów związanych ze zmianą klimatu, oraz globalnym ociepleniem co ma wpływ na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, promowaniem działań podejmowanych na rzecz ochrony klimatu oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenie powoduje globalne ocieplenie.

Czytaj więcej…

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BRD

Wszystkich chętnych uczniów posiadających kartę rowerową, znających przepisy i potrafiących dobrze jeździć na rowerze 😉 zapraszam w poniedziałek (3 lutego) na ósmej godzinie lekcyjnej do sali nr 21 na wstępne eliminacje szkolne (ZSiPO) do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchy drogowym.

Eliminację wstępne będą polegać na rozwiązaniu przykładowego testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Druga część eliminacji (dla zakwalifikowanych) odbędzie się w innym terminie i będzie polegała na jeździe na rowerze po specjalnym torze przeszkód.

Czytaj więcej…

PCK – KONKURS PLASTYCZNY

Szkolne koło PCK ogłasza
konkurs plastyczny
„Krew = życie”
Należy wykonać plakat (format pracy A3 lub A4).
Pracę podpisujemy na odwrocie kartki (imię i nazwisko, nazwa szkoły).
Plakat przynosimy do opiekuna szkolnego koła PCK do 15 listopada 2019 r.
Najlepsze prace wezmą udział w etapie powiatowym, przewidziane są nagrody.

KONKURS PLASTYCZNY

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym dla klas I – III
„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Zasady przygotowania prac konkursowych:

  • Technika dowolna na papierze w formacie A3 lub A4.
  • Rysunek ma być wykonany samodzielnie bez pomocy osób dorosłych.
  • Prace podpisujemy na odwrocie.
  • Zabezpieczamy prace przed zniszczeniem w czasie transportu.
  • Prace dostarczamy do s. Stanisławy Misiak w terminie do końca listopada.

Zwycięzcy z poszczególnych klas otrzymają nagrody.

31 PAŹDZIERNIKA

W czwartek 31 października przejdzie korytarzami naszej szkoły korowód świętych.
W związku z tym prosimy, by w tym dniu wszyscy przebrali się za mieszkańców nieba czyli świętych i aniołów.
Wśród świętych byli królowie, rycerze, papieże, biskupi, kapłani, zakonnicy, nauczyciele, uczniowie, lekarze.
Mamy więc nadzieję, że nie zabraknie pomysłów na przebranie się.
W sali gimnastycznej odbędzie się konkurs znajomości świętych.
Klasa, której wszyscy uczniowie przebiorą się, otrzyma słodki upominek.