ÓSMOKLASIŚCI Z ZSiPO W KRAKOWIE, WADOWICACH I OŚWIĘCIMIU

,,Kto nie zna historii
skazany jest na jej ponowne przeżycie” – George Santayana

3 października 2019 r. uczniowie klas VIIIa/b ZSiPO z Magnuszewa byli na wycieczce w Krakowie /Wadowicach /Oświęcimiu pod opieką księdza Daniela Natorskiego, Pani Agnieszki Kreczmańskiej, Pani Marzeny Tłuścik oraz Pani Agaty Cwyl. Z uwagi na bardzo napięty program wycieczki wyjazd odbył się już o godzinie 4:00.

Czytaj więcej…

HALA SPORTOWA W MAGNUSZEWIE

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE REMONTOWE W HALI SPORTOWEJ W MAGNUSZEWIE

We wrześniu zakończył się remont podłogi w hali sportowej działającej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Dzięki remontowi zwiększy się bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach i zawodach organizowanych na terenie obiektu. Projekt jest realizowany przez urząd gminy w Magnuszewie w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Czytaj więcej…

ELEKTRONICZNE PAPIEROSY

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ
ZWIĄZANYCH  ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

„Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości. ….”

Czytaj więcej…

WYOBRAŹ SOBIE…

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

najdłuższe święto w szkole!
Jak będziemy świętować w październiku 2019r.?

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi:

„Wyobraź sobie…”.

Przez cały miesiąc biblioteka będzie zaskakiwać swoich czytelników, odwiedź nas koniecznie!

Proponowane działania

W pierwszym tygodniu w bibliotece spotykać się będą miłośnicy „Gangu słodziaków”. Zaczniemy również nasz maraton głośnego czytania w domu, czyli: CZYTAJ CODZIENNIE DZIESIĘĆ MINUT DZIENNIE!

Czytaj więcej…

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ

SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ!!!

Zajęcia w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Magnuszewie

5.10.2019r. od godziny 8.00 zajęcia z produkcji rolniczej ( 10h zajęcia teoretyczne) prowadzący pan Marek Grodecki.
6.10.2019r. od godziny 8.00 zajęcia z prowadzenia produkcji rolniczej (10h zajęcia praktyczne) prowadzący pan Marek Grodecki.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych jest obecność na co najmniej 50% zajęć oraz zaliczenie na pozytywne oceny prac kontrolnych. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

SPOTKANIE Z POLICJĄ

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, jak co roku w naszej szkole 17 września 2019r. miało miejsce spotkanie z funkcjonariuszem policji pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Kozienicach, panem aspirantem Mariuszem Warmiakiem.
Celem tego spotkania było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.Prowadzący spotkanie zwracał uwagę na to, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły, oraz poza miejscem zamieszkania. Przypominał jak poruszać się po ulicy, chodniku, podczas jazdy na rowerze, oraz o bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Czytaj więcej…