HALA SPORTOWA W MAGNUSZEWIE

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE REMONTOWE W HALI SPORTOWEJ W MAGNUSZEWIE

We wrześniu zakończył się remont podłogi w hali sportowej działającej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Dzięki remontowi zwiększy się bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach i zawodach organizowanych na terenie obiektu. Projekt jest realizowany przez urząd gminy w Magnuszewie w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Czytaj więcej…

ELEKTRONICZNE PAPIEROSY

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ
ZWIĄZANYCH  ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

„Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości. ….”

Czytaj więcej…

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

L.P UROCZYSTOŚĆ TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI I SPRAWOZDANIA NA STRONĘ WWW. SZKOŁY
1.        Inauguracja roku szkolnego 2018/19 2.09.2019 r. Dyrektor
2.        Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz wybór opiekunów samorządu. wrzesień 2019 r. B. Marczak, A. Krawczyk, A. Suszka
3.        Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policjantem. wrzesień 2019 r. B. Marczak, wychowawcy

Czytaj więcej…

WYOBRAŹ SOBIE…

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

najdłuższe święto w szkole!
Jak będziemy świętować w październiku 2019r.?

Tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi:

„Wyobraź sobie…”.

Przez cały miesiąc biblioteka będzie zaskakiwać swoich czytelników, odwiedź nas koniecznie!

Proponowane działania

W pierwszym tygodniu w bibliotece spotykać się będą miłośnicy „Gangu słodziaków”. Zaczniemy również nasz maraton głośnego czytania w domu, czyli: CZYTAJ CODZIENNIE DZIESIĘĆ MINUT DZIENNIE!

Czytaj więcej…

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ

SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ!!!

Zajęcia w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Magnuszewie

5.10.2019r. od godziny 8.00 zajęcia z produkcji rolniczej ( 10h zajęcia teoretyczne) prowadzący pan Marek Grodecki.
6.10.2019r. od godziny 8.00 zajęcia z prowadzenia produkcji rolniczej (10h zajęcia praktyczne) prowadzący pan Marek Grodecki.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych jest obecność na co najmniej 50% zajęć oraz zaliczenie na pozytywne oceny prac kontrolnych. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

SPOTKANIE Z POLICJĄ

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, jak co roku w naszej szkole 17 września 2019r. miało miejsce spotkanie z funkcjonariuszem policji pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Kozienicach, panem aspirantem Mariuszem Warmiakiem.
Celem tego spotkania było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.Prowadzący spotkanie zwracał uwagę na to, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły, oraz poza miejscem zamieszkania. Przypominał jak poruszać się po ulicy, chodniku, podczas jazdy na rowerze, oraz o bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Czytaj więcej…

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. 9 edycja akcji odbędzie się 4 października 2019. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do zabawy.