Konkurs plastyczny „Polscy święci i błogosławieni”

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym
„Polscy święci i błogosławieni”

Adresatami konkursu są uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
Cele konkursu:

  • zapoznanie z sylwetkami polskich świętych i błogosławionych oraz działaniem Ducha Świętego w ich życiu;
  • naśladowanie polskich świętych w dążeniu do osobistej świętości oraz promocja postaw patriotycznych;
  • owocne wykorzystanie darów Ducha Świętego w służbie bliźnim, wspólnocie Kościoła oraz Ojczyźnie.

Zasady przygotowania prac konkursowych:

  • Prace dzieci wykonują techniką dowolną na kartce z bloku technicznego w formacie A3 lub A4;
  • Należy przygotować ją samodzielnie bez pomocy dorosłych osób;
  • Praca musi być estetyczna;
  • Należy ją zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie transportu z domu do szkoły;
  • Prace podpisujemy na odwrocie ołówkiem ( imię i nazwisko oraz klasa);
  • Prace składamy do 30 listopada ;

Komisja wyłoni po trzech zwycięzców spośród klas I, II i III.

Prace uczniów, które zdobędą I miejsce z każdego oddziału edukacyjnego zostaną wysłane do Radomia, po to, by wziąć udział w drugim etapie tego konkursu.

Serdecznie zapraszam!
s. Stanisława Misiak