1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych

“Pamiętajcie o ogrodach –
Przecież stamtąd przyszliście…”

1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, grobami bliskich osób, wiązanką kwiatów, dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy już odeszli…
W tym dniu odwiedzamy groby bliskich, przyjaciół, krewnych oraz tych, którzy niestety nie mają już nikogo bliskiego, groby opuszcznone, zapomniane…

Ale uczniowie, dyrekcja i nauczyciele ZSiPO w Magnuszewie nie zapomnieli i nigdy nie zapominają.
31 października na godzinie wychowawczej klasa IIIGa wraz z wychowawcą udali się na pobliski cmentarz by posprzątać, zebrać liście przy najbardziej zapomnianych grobach. Szczególną opieką społeczność ZSiPO w Magnuszewie obejmuje groby Nieznanego Żołnierza, grób Zamoyskich oraz groby nauczycieli, nieżyjących już,byłych pracowników ZSiPO.

O świcie, 1 listopada dzięki uprzejmości Gminy Magnuszew (która ufundowała znicze), dzięki Dyrekcji ZSiPO w Magnuszewie, dzięki rodzicom oraz przede wszystkim dzięki naszym wspaniałym uczniom, przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego – pod opieką opiekuna SU Marzeny Krawczyk oraz
p. Agaty Cwyl – Aleksandrowi Świerczyńskiemu, Julii Grzybowskiej, Marcelowi Szaraniec z klasy IVa, Oliwii Supeł, Joannie Góraj z kl.VIb, Zuzannie Kaweckiej z kl.VIIb, Oliwii Pracz, Julii Przęczka z kl.VIIa, Klaudiuszowi Chodyra z kl.VIIIb oraz Mai Matysiak, Cezaremu Kapusta i Igorowi Świerczyńskiemu z klasy IIIGa, zapłonęły na tychże grobach symboliczne, biało-czerwone znicze, symbol naszej pamięci, czci i chwały.

Dziękujemy

p. Marzena Krawczyk i Samorząd Uczniowski ZSiPO w Magnuszewie