KONSTYTUCJA 3 MAJA

W tym roku mija 230 rocznica uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy Rządowej. 3 maj 1791 roku zapamiętamy zapewnie szczególnie, poprzez wyjątkowość sytuacji, w której przyszło nam świętować. Niestety, w tym roku nie spotkamy się na uroczystej akademii, na której uczniowie naszej szkoły zaprezentowaliby swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Ze względu na nasze bezpieczeństwo musimy pozostać w swoich domach, ale w tym dniu, BĄDŹMY RAZEM.
Święto Konstytucji 3 Maja upamiętnia uchwalenie pierwszej, polskiej ustawy zasadniczej regulującej ustrój Rzeczypospolitej. Z jej powołaniem wiązały się nadzieje na umocnienie Polski na arenie międzynarodowej. Ustawa dawała także szansę na przeprowadzenie koniecznych reform ustrojowych. Konstytucja miała również gwarantować niezależność polityczną od zagrażających Polsce sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii.

Konstytucja 3 Maja była drugim na świecie, a pierwszym w Europie, spisanym zbiorem prawa. Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartych na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Najważniejsze zapisy konstytucji:

  • Potwierdzono dominującą rolę religii katolickiej,
  • Zaakceptowano pozycję szlachty, ale Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie i brała w opiekę chłopców,
  • Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy,
  • Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu i Senatu, a funkcją wykonawcza miał sprawować król i odpowiedzialny przed Sejm rząd,
  • Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję, zniesiono liberum veto.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 Maja uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku została uznana świętem narodowym. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił, ale trwał tylko do 1946 roku, kiedy to władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania. Wszelkie próby manifestowania patriotyzmu w tych dniach były tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 roku. Przywrócono je dopiero w 1990 roku.
1 maja przypada Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy popularnie nazywany Dniem Pracy. Obchodzony jest od ponad wieku w wielu krajach świata. Upamiętnia ono strajk robotników w Chicago z 1886 roku – protest został brutalnie stłumiony przez policję. Święto pracy ustanowiła II Międzynarodówka, czyli organizacja zrzeszająca partie komunistyczne wielu krajów.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. Zachęcamy do aktywnego świętowania tego oto dnia.

W tym roku uczniowie klas ósmych oraz uczniowie będący w szkole na zajęciach świetlicowych, a nawet przedszkolaki, poznawały historię tych świąt i upamiętniły to na zdjęciach, które poniżej zamieszczamy:

 

Zofia Kocyk, Oliwia Supeł