REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022 – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Szanowni Państwo,
Na podstawie złożonych deklaracji, wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowało 63 dzieci.
Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Na 37 wolnych miejsc zakwalifikowanych zostało: 28 dzieci, niezakwalifikowanych: 2 dzieci.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
Lista (PDF – 83 kB)

Informujemy, że do dnia 20.04.2021r. należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia rodziców zakwalifikowanego kandydata. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Potwierdzenie woli (PDF – 87 kB)