INFORMACJA – DOŻYWIANIE

W związku ze wznowieniem nauki stacjonarnej w klasach I–III Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, że istnieje możliwość korzystania z pomocy w formie posiłków (obiadów) przez uczniów klas I–III.

Więcej informacji w załączonym piśmie z GOPS:

ZSIPO Magnuszew str.1

ZSIPO Magnuszew str. 2