INFORMACJA – ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oznacza to, że uczniowie do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizujemy nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole.

OPIEKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę
z pandemią COVID-19.

Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

KONSULTACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

OLIMPIADY, TURNIEJE I KONKURSY
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Kozłowska Agnieszka