ŻYWA LEKCJA HISTORII

Był czas pytania „Boże mój!… Dlaczego?”
Był spazm, co targał młode serce żalem,
Był ścisk i odór wagonu bydlęcego,
Którym was wieziono do łagru za Uralem.

Tomasz Zdoliński „Chleb”


Żywa lekcja historii – spotkanie z ks. kan. Florianem Rafałowskim – Sybirakiem

Uczniowie z klas 8a/8b/5a z ZSiPO z Magnuszewa mieli okazje wysłuchać wspomnień ks. kan. Floriana Rafałowskiego, który był gościem w naszej szkole. Ks. kan. Florian Rafałowski to człowiek historia. Już sama data jego urodzin – 1932 r. wzbudza ogromny szacunek, a usłyszane z jego ust przeżycia przedwojenne, związane z deportacją i z zsyłką na Sybir wprawiają w zdumienie. Jak to możliwe – pytali uczniowie???

Ks. Florian opowiedział o najtrudniejszym okresie w życiu swoim i rodziny – jak w ciągu 15 min kazano im się spakować, a potem w bydlęcych wagonach wieziono kilkanaście dni. Ze wzruszeniem opowiadał o garści ziemi zabranej przez brata, o słowach mamy, że chce tu wrócić, żeby w tej ziemi spocząć. O tułaczce, zimnie, głodzie, bezradności, przymusowej wręcz katorżniczej pracy od najmłodszych lat oraz o tym, jak wyglądał sam pobyt na zesłaniu – gdzie nie docierały do nich żadne informacje o Polsce i tęsknocie za Ojczyzną.

Przez wiele lat PRL-u tragiczne losy zesłańców ze względów politycznych były „białymi plamami” w polskiej historii. Ale nam – młodemu pokoleniu odrodzonej Rzeczypospolitej – nie wolno zapomnieć, jak mówią sami Sybiracy: „nie żeby jątrzyć, ale po to, by ujawnić, bo tylko ujawnienie zła, może zneutralizować trucizny.”

Spotkanie ze świadkiem historii, miało za zadanie wykształcić wśród uczniów postawę poszanowania historii własnego narodu, postawę antywojenną, poszanowania praw człowieka i narodów do samostanowienia, postawę tolerancji. Musimy pamiętać, że Sybir to nie tylko pojęcie geograficzne, ale symbol represji caratu, a później Stalina wobec Polski i Polaków.

Dziękujemy ks. Florianowi Rafałowskiemu za przybycie i podzielenie się z nami tymi wzruszającymi opowieściami. Było to dla nas żywe i bezcenne świadectwo człowieka ocalałego z syberyjskiej golgoty, które zapamiętamy na całe życie.

Organizatorzy spotkania:
ks. Daniel Natorski, pani Agata Cwyl, pan Marek Kozłowski