14 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

,,Bo nauczyciel jest kapitanem,
co na okręcie dookoła świata
płynie wraz z nami przez szkolne lata”

14 października – Dzień Edukacji Narodowej jest świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773. Warto dodać, że Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie.
Z tej okazji uczniowie klas IVa i Va naszej szkoły, wspólnie wychowawczyniami przygotowali audycję, która została nadana 8października 2020 roku przez szkolny radiowęzeł. Uczniowie podziękowali za trudną pracę nauczycieli, za ich poświęcenie i okazywane serce w formie montażu słowno-muzycznego. Do życzeń i podziękowań dołączył się Samorząd Szkolny, który obdarował każdego nauczyciela i pracownika niepedagogicznego słodkim upominkiem.

Agnieszka Drągowska i Hanna Witek