SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2019/2020

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

 • Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…
 • Na egzamin należy przynieść:
  – własne przybory piśmienniczych (czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator);
  – butelkę wody;
  – coś do zjedzenia w przerwie, jeśli tego samego dnia zdaje się dwa egzaminy.
 • Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

W sali egzaminacyjnej:

 • można zdjąć maseczki w trakcie pisania, ale należy zakrywać usta i nos w każdej sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz podczas wyjścia do toalety i po zakończeniu pracy z arkuszem;
 • przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losują w obecności zdającego numery stolików;
 • przed skorzystaniem ze wspólnego słownika, należy zdezynfekować ręce przygotowanym do tego celu środkiem dezynfekującym;
 • opuszczenie sali po zakończeniu pracy z arkuszem jest możliwe najpóźniej na 15 minut przed końcem egzaminu.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

 

Data Dzień tygodnia Godzina 9.00 Godzina 14.00
  część pisemna
08.06.2020 poniedziałek język polski – pp
sala 44
Język polski – pr
sala 44
09.06.2020 wtorek matematyka – pp
sala 44
————————–
10.06.2020 środa język angielski – pp
sala 23
język angielski – pr
sala 23
15.06.2020 poniedziałek matematyka – pr
sala 23
filozofia – pr
sala 23
16.06.2020 wtorek biologia – pr
sala 5
wiedza o społeczeństwie – pr
sala 5
18.06.2020 czwartek ————————– Język niemiecki – pr
sala 5

 

Zdający stosują się do wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

 • ósmoklasisty (E8),
 • maturalnego (EM),
 • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ).

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego (pp, pr), matematyki (pp, pr), języka angielskiego (pp, pr), filozofii zdający do budynku szkoły wchodzą głównym wejściem. Na egzamin z biologii, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego zdający do budynku szkoły wchodzą wejściem od parkingu za szkołą (przy sali nr 5).


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA (PDF)