ŚWIĘTA MAJOWE W ZSiPO W MAGNUSZEWIE

Drodzy Państwo, Koledzy i Koleżanki! Znaleźliśmy się w dość nietypowej sytuacji, jakim jest okres epidemii, spędzamy ją w domach i jedni tęsknią za szkołą, inni trochę mniej, ale musimy sobie z tym jakoś poradzić. Gdybyśmy chodzi do szkoły – to zbliża się maj, a w nim szeregowo święta, o charakterze patriotycznym takich jak: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi Rzeczpospolitej czy 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucja Trzeciego Maja, z 1791 roku.

Kilka słów o Konstytucji 3 Maja, bo zawsze w naszej szkole z tej okazji ten dzień obchodziliśmy uroczyście, robiliśmy akademie, wykonywaliśmy flagi państwowe, a dziś niestety jesteśmy w domu i może nie wszyscy pamiętają historię tego dnia, więc trochę Wam ją przybliżę.

KONSTYTUCJA 3 MAJA

3 maja 1791 r. uchwalona została najważniejsza ustawa rządowa. Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisanym zbiorem prawa. Zmieniła ustrój państwa: na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką. Jakie były okoliczności i konsekwencje uchwalenia Konstytucji 3 Maja?

Po burzliwej debacie Sejm Wielki, zwany Czteroletnim /bo obradował przez cztery lata 1788 – 1792/ przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja Trzeciego Maja. Celem miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium już było uszczuplone w wyniku I rozbioru Polski /1772/.

Najważniejsze zapisy konstytucji

  • Potwierdzono dominującą rolę religii katolickiej,
  • Zaakceptowano pozycję szlachty, ale Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie i brała w opiekę chłopców,
  • Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy,
  • Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu i Senatu, a funkcją wykonawcza miał sprawować król i odpowiedzialny przed Sejm rząd,
  • Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję.

Warto tu wspomnieć też o autorach tej Ustawy Rządowej: Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski czy Stanisław Staszic. Należy też podkreślić ogromną rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Choć okres jego panowania budzi wiele kontrowersji, z jednej strony docenia się jego działania na rzecz oświecenia kraju w drugiej połowie XVIII wieku, z drugiej obarcza odpowiedzialnością za upadek państwa polskiego, to Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku uważa się za jedno z większych osiągnięć króla.

W tym roku mija 229 rocznica uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy Rządowej, a dzień wcześniej obchodzimy już 16-ą rocznicę uchwalenia Święta Flagi Rzeczpospolitej. Nasza biało – czerwona Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową. Jej wygląd nawiązuje do tradycji historycznej naszego państwa. Święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, dziś chcemy również uczcić naszymi zdjęciami. Niektórzy z nas wykazali się inicjatywą, kreatywnością i patriotyzmem. Wywieśmy naszą flagę przed nasze domy 2 maja i miejmy poczucie dumy z naszej Ojczyzny.

Wiktoria Witek
Klasa 8a