UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ – PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW – INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Drodzy Rodzice,

W marcu 2020 roku rozpoczną się w naszej placówce nieodpłatne dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów i uczennic oraz zwiększenie jakości nauczania w szkole poprzez:

 • realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz rozwijających,
 • realizację zajęć specjalistycznych z zakresu indywidualnej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • unowocześnienie bazy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni w narzędzia i pomoce dydaktyczne TIK,
 • stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych,
 • zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, jak i procesu pracy indywidualnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów i uczennic.

Projekt będzie realizowany w szkole do czerwca 2021 r.
W ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” w naszej szkole będą realizowane następujące nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

 • Matematyka dla smyka – zajęcia wyrównawcze, kl.2-3, 1 grupa 7 os.
 • Lubię matematykę– zajęcia wyrównawcze, kl.4, 1 grupa 7 os.
 • W świecie matematyki – zajęcia wyrównawcze, kl. 4-5, 1 grupa 7 os.
 • Liczby i figury– zajęcia wyrównawcze, kl. 6, 1 grupa 7 os.
 • Z przyrodą za pan brat – zajęcia wyrównawcze, kl.2-3, 1 grupa 7 os.
 • Odkrywamy tajemnice przyrody – zajęcia wyrównawcze, kl.4-5, 1 grupa 7 os.
 • Matematyka super sprawa – zajęcia rozwijające (koło), kl. 2-3, 1 grupa 7 os.
 • Tabliczka mnożenia – zajęcia rozwijające (koło), kl. 4-6 , 1 grupa 7 os.
 • Zabawy w trójwymiarze– zajęcia rozwijające (koło), kl. 5, 1 grupa 7 os.
 • Przedsiębiorcza matematyka– zajęcia rozwijające (koło), kl. 5-6, 1 grupa 7 os.
 • Laboratorium fizyczne – zajęcia rozwijające (koło), kl. 8, 1 grupa 7 os.
 • Laboratorium chemiczne – zajęcia rozwijające (koło), kl. 7-8, 1 grupa 7 os.
 • Mały przyrodnik– zajęcia rozwijające (koło), kl. 1-3, 1 grupa 7 os.
 • Tropiciele przyrody – zajęcia rozwijające (koło), kl. 2-3, 1 grupa 7 os.
 • Piękna nasza Polska – zajęcia rozwijające (koło), kl. 4-5, 1 grupa 7 os.
 • Biologia i chemia od kuchni – zajęcia rozwijające (koło), kl. 6-8, 1 grupa 7 os.
 • Mały Informatyk – zajęcia rozwijające (koło), kl. 3, 1 grupa 7 os.
 • Robotyka – zajęcia rozwijające (koło), kl. 5-7, 1 grupa 7 os.
 • Młody przedsiębiorca – zajęcia rozwijające (koło), kl. 8, 1 grupa 7 os.
 • Młody erudyta – zajęcia rozwijające (koło), kl. 7-8, 1 grupa 7 os.
 • Zajęcia logopedyczne – kl. 4, 1 grupa 3 os.
 • Moje emocje – zajęcia społ.- emocjonalne, kl. 6-7, 2 grupy 3 os.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne – kl. 4-5, 2 grupy 3 os.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach (4 godz.) pod nazwą „Zasady bezpieczeństwa w sieci”
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PDF)

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (PDF)
Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w projekcie (PDF)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Projektu (PDF)
Załącznik nr 5 – Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach (PDF)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie (PDF)

Rekrutacja

Nabór uczniów na zajęcia projektowe trwa od 02 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r.
– ostateczny termin składania dokumentów.

Chętne dzieci otrzymały niezbędne dokumenty i wypełnione czytelnie muszą zwrócić do wychowawców
w terminie do 16 marca 2020 r.
Do 20 marca Komisja Rekrutacyjna ustali ostateczne listy uczniów na poszczególne zajęcia.