HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Data

Dzień tygodnia Godzina 9.00 Godzina 14.00
  część pisemna
04.05.2020 poniedziałek język polski – pp
sala 44
Język polski – pr
sala 37
05.05.2020 wtorek matematyka – pp
sala 44
————————–
06.05.2020 środa język angielski – pp
sala 23
język angielski – pr
sala 23
07.05.2020 czwartek matematyka – pr
sala 37
filozofia – pr
sala 37
08.05.2020 piątek biologia – pr
sala 37
wiedza o społeczeństwie – pr
sala 37
12.05.2020 wtorek ————————– Język niemiecki – pr
sala 37
  część ustna
13.05.2020 środa Język polski  sala 37 ———————
19.05.2020 wtorek Język angielski sala 37 ———————-