OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom” jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zadaniu tym aktywnie uczestniczą także strażacy z komend Państwowej Straży Pożarnej. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP PR, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych. (www.osprp.pl)

Wszystkich zainteresowanych uczniów konkursem proszę o kontakt z panią Alicją Purtak

Materiały na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej: (Dysk Google), (zip)

Linki:

http://www.zosprp.pl/?q=content/stanowisko-zosp-rp-organizatora-ogolnopolskiego-turnieju-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobie
http://www.zospmazowsze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=479&Itemid=25
http://www.osprp.pl/index.php/otwp1