OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BRD

Wszystkich chętnych uczniów posiadających kartę rowerową, znających przepisy i potrafiących dobrze jeździć na rowerze 😉 zapraszam w poniedziałek (3 lutego) na ósmej godzinie lekcyjnej do sali nr 21 na wstępne eliminacje szkolne (ZSiPO) do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchy drogowym.

Eliminację wstępne będą polegać na rozwiązaniu przykładowego testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Druga część eliminacji (dla zakwalifikowanych) odbędzie się w innym terminie i będzie polegała na jeździe na rowerze po specjalnym torze przeszkód.


Celem Turnieju BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:

1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szczegółowe informacje o konkursie BRD w regulaminie: >TU<

Przyzakładowy film z torem przeszkód jaki obowiązuje w turnieju:

Przykładowe testy znajdziesz np na stronie: https://brd.edu.pl/brd/brd.htm

Tomasz Giza