ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA Z RODZICAMI 16.01.2020r.

Godzina 16.00
Przedszkole grupa A – Grażyna Krześniak sala nr 9
Przedszkole grupa B –Bożena Stępień sala nr 8
Przedszkole grupa C – Anna Ogrodzińska sala nr7
Przedszkole grupa D– Anna Gielecińska sala nr 5
VIIa – Renata Maciejowska – Zych sala nr 27
VIIb – Dorota Mazur sala nr 28
VIIIa – Agnieszka Kreczmańska sala nr 23
VIIIb – Marzena Tłuścik sala nr 22

Godzina 16.30
0a – Aleksandra Główka sala nr 12
0b– Małgorzata Marchewka sala nr 17
Ia – Zofia Boryczka sala nr31
Ib– Barbara Kacalińska sala nr 32
IIa – Hanna Kocyk sala nr 11
IIb – Bożena Stańczyk sala nr 1
IIc – Jadwiga Witkowska sala nr 2
IIIa – Dorota Główka sala nr 14
IIIb – Małgorzata Szczygieł sala nr 16

Godzina 17.00
IVa – Hanna Witek sala nr 33
IVb– Bożena Oziembło sala nr 38
Va – Beata Kutyła sala nr 26
Vb – Anna Suszka sala nr 39
VIa –Beata Marczak sala nr 22
VIb – Magdalena Talaga sala nr 41
VIc – Marek Kozłowski sala nr 43
IIILO – Marlena Kusio sala nr 15