PRAWO – PRZEPISY

ZAWSZE AKTUALNE WERSJE


PRAWO OŚWIATOWE
z dnia 14 grudnia 2016 r.
LINK

KARTA NAUCZYCIELA
z dnia 26 stycznia 1982 r.
LINK

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
z dnia 7 września 1991 r.
LINK