KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

L. P WYDARZENIE DATA
1.       Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
2.       Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3.       Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
4.       Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5.       Egzamin gimnazjalny 10 kwietnia – część humanistyczna

·         Z zakresu historii i WOS – godz. 9.00

·         Z języka polskiego – godz. 11.00

11 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza

·         Z zakresu przedmiotów przyrodniczych –  godz. 9.00

·         Z matematyki – godz. 11.00

12 kwietnia – język obcy nowożytny

·         Poziom podstawowy – godz. 9.00

·         Poziom rozszerzony – godz. 11.00

6.       Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – język polski – godz. 9.00

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – matematyka – godz. 9.00

17 kwietnia 2019 r. (środa) – język obcy nowożytny – godz. 9.00

7.       Zakończenie roku szkolnego w LO 26 kwietnia
8.       Egzamin maturalny 6 maja (poniedziałek)  – język polski pp – godz. 9.00; pr – godz. 14.00

7 maja (wtorek) – matematyka pp – godz. 9.00; pr – godz. 14.00

8 maja (środa) – język angielski pp – godz.9.00; pr – godz. 14.00

9.       Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 9 stycznia (środa)
10.  Rady pedagogiczne Klasyfikacyjna I sem. – 8 stycznia (wtorek)

                               II sem. – 12 czerwca (wtorek)

Plenarna – 21 czerwca (piątek)

11.  Zebrania z rodzicami 13 września (czwartek)

26 listopada (poniedziałek)

10 stycznia(czwartek)

2 kwietnia (wtorek)

12.  Dni otwarte – dyżur nauczycieli trwa od 15.30 do 16.30 3 października

5 grudnia

6 marca

8 maja

5 czerwca

13.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
14.  Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
15.  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 listopada

2 maja