ZAPROSZENIE NA WIECZOREK…


DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE
ORAZ RADA RODZICÓW

ZSiPO w Magnuszewie
serdecznie zapraszają na wieczorek poświęcony
101 ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI,

który odbędzie się 29.11.2019 r.
o godz. 17:00 w sali gimnastycznej.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dobrowolne datki na renowację Sztandaru Szkoły. Wpłaty można dokonać na konto bankowe Rady Rodziców.