ŚLUBOWANIE

Dzień 25 października 2019 roku w ZS i PO w Magnuszewie był wyjątkowy. Wtedy to odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. W poczet społeczności uczniowskiej przyjętych zostało 38 osób. To było bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

Wójt gminy Magnuszew – pan Marek Drapała
Podinspektor do spraw oświaty w urzędzie gminy – pani Marzena Kowalska
Ksiądz kanonik – Florian Rafałowski
Ksiądz Szczepan Iskra – proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie

Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor A. Kozłowska. W centrum uwagi znaleźli się uczniowie klas pierwszych. Byli oni ubrani w galowe stroje, kołnierzyki, birety. Dodatkowo dla chłopców rodzice przygotowali muszki, a dla dziewczynek kolorowe kokardy. Dzieci bardzo odważnie zaprezentowały się w części artystycznej. Doskonale poradziły sobie z zadaniami aktorskimi, zachwycając swoich rodziców, gości i wszystkich obecnych na sali. Podczas występu uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, jak również prezentowali zdobytą wiedzę. Pierwszoklasiści wspólnie z obecnymi na sali głośno i wyraźnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Zachowali należytą powagę oraz wzorową postawę. Występy młodych artystów spotkały się z ciepłym przyjęciem. Każde dziecko miało okazję się zaprezentować. Publiczność nagrodziła pierwszaków gromkimi brawami. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pani wicedyrektor A. Kuczyńska pasowała każdego pierwszaka na ucznia Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Zamoyskiego w Magnuszewie. Po pasowaniu wychowawczynie – p. Z. Boryczka i p. B. Kacalińska wręczyły dzieciom dyplomy i legitymacje szkolne.
Życzenia dla rodziców i słowa podziękowania dla dzieci skierował wójt gminy pan Marek Drapała, który wręczył pierwszakom upominki. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Karolina Bazyl podziękowała dzieciom za wspaniały występ i wspólnie z panią Katarzyną Domeradzką wręczyła dzieciom słowniczki ortograficzne. Były również upominki od kolegów i koleżanek z klasy II oraz słodycze od księdza Szczepana Iskry – proboszcza parafii.
Niespodzianką przygotowaną przez rodziców dla świeżo upieczonych uczniów były kredki pełne słodyczy. Dla dzieci i zaproszonych gości rodzice przygotowali słodki poczęstunek.
Aby utrwalić tę niecodzienną uroczystość i zachować ją na dłużej w pamięci wszyscy robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Uroczystość mogła mieć tak wspaniały charakter dzięki dużemu zaangażowaniu i współpracy nauczycieli i rodziców.
Dzień ten na długo pozostanie w pamięci pierwszaków, nauczycieli, rodziców i dyrekcji szkoły.

Wychowawczynie:
Z. Boryczka i B. Kacalińska

GALERIA ZDJĘĆ