BARWY JESIENI

,,Barwy jesieni

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dzieci wraz z rodzicami!

REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:
• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych,
• pobudzanie wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci,
• uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią.

II. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci z każdej grupy wiekowej z naszego przedszkola wraz z rodzicami.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji przedstawiającej jesienną kompozycję.
• Format oraz technika wykonania pracy są dowolne (max. A 3).
• Każdy uczestnik może oddać jedną pracę do swojego wychowawcy do dnia 31 października 2019r.
• Pracę należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko wykonawcy, nazwa grupy).
• Zebrane prace będą zaprezentowane w przedszkolu.

IV. Kryteria oceny pracy:
• Pomysłowość.
• Wkład pracy.
• Estetyka wykonania.

V. Nagrody
Dla uczestników konkursu są przewidziane nagrody oraz dyplomy

Organizator:
Anna Gielecińska, Anna Ogrodzińska